Jump to content

menciul

Campones
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

 • xPoints

  0 [ Donate ]

About menciul

Perfil

 • Gênero
  Masculino

Informações

 • Forma que conheci o xTibia
  Sites de Busca
 • Sou
  OT-Admin
 1. 28.02.2020 18:00 28.02.2020 13:00 28.02.2020 11:00 2h TO START!!!
 2. [PL] Start 28.02.2020 / 18:00 [BR] início do servidor 28.02.2020/13:00 [PL]Witajcie trochę czasu upłyneło od poprzedniej edycji servera chciałbym zaprezentować następna edycje która odbędzie się 28 02 2020r EVO+RPG czyli Rpg Mapa + teleporty na expa zmiany na serverze które zostały zmienione/poprawione [+] Nowe 4 Postacie Haku,Zabuza, Sarada & Boruto [QUEST] [+] Poprawiono Market system z iloscia wystawiania przedmiotów + czas wystawienie przedmiotu z 24h na 168h [+] Poprawiono balans pod status system każdy rozwija swojego ninje jak chce [+] Poprawiono znane błędy mapy [+] Redukacja itemów z protectionem -50% [+] Znerfiono Dungeony o -50% [+] Nowe questy w tym akatuski ring i inne! [+] Nowe nagrody za sagi i saga reward's room [+] Poprawiono Blessy [+] MVP BOX DROP [+] /infomonster "name" lista dropu po id i ich szansa na drop [+] Poprawiono Minibossy i ich poprawa [+] Dodano taski [+] Naprawiony bug z expieniem na monsterach z innym przedziałem lvlowym [+] Poprawiono regeneracje itemów [+] Poprawiono %itemów na PVE [+] Poprawiono respawn SAG Wiele Wiele innych. [BR]Olá, já passou algum tempo desde a edição anterior do servidor. Gostaria de apresentar a próxima edição, que será realizada em 28 de fevereiro de 2020. [+] Novos 4 personagens Haku, Zabuza, Sarada e Boruto [QUEST] [+] O sistema Market foi aprimorado com o número de itens exibidos + tempo de emissão do item, de 24h para 168h [+] Melhorado o sistema de equilíbrio de status, todos desenvolvem seu ninja como ele deseja [+] Corrigidos erros conhecidos no mapa [+] Redução de itens com proteção -50% [+] Masmorras de Znerfiono em -50% [+] Novas missões, incluindo o anel da Akatsuki e outras! [+] Novas recompensas para a saga e a sala de recompensas [+] Bênçãos fixas [+] MVP BOX DROP [+] / infomonster lista de drop "name" para identificação e sua chance de drop [+] Miniboss e sua melhoria foram aprimorados [+] Taski adicionou [+] Corrigido o bug com expienia em monstros com um nível de lvl diferente [+] A regeneração de itens foi aprimorada [+]% Dos itens no PVE foram corrigidos [+] O respawn do SAG foi aprimorado Muitos muitos outros. [ENG] Hello, some time has passed since the previous edition of the server I would like to present the next edition which will take place on 28 February 2020 EVO + RPG or Rpg Map + teleports on expa changes on the server which have been changed / improved [+] New 4 Characters Haku, Zabuza, Sarada & Boruto [QUEST] [+] The Market system has been improved with the number of items displayed + time of item issue from 24h to 168h [+] Improved the status balance system, everyone develops his ninja as he wants [+] Fixed known map errors [+] Reduction of items with protection -50% [+] Znerfiono Dungeons by -50% [+] New quests including Akatsuki ring and others! [+] New rewards for the saga and reward's room saga [+] Fixed Blessings [+] MVP BOX DROP [+] / infomonster "name" drop list for id and their drop chance [+] Miniboss and their improvement have been improved [+] Taski added [+] Fixed bug with expienia on monsters with a different lvl range [+] Item regeneration has been improved [+]% Of items on PVE have been corrected [+] SAG respawn has been improved Many many others. Strona http://shinobirevolution.eu Załóż konto już dziś i czekaj ja start! pierwsze 100 kont 3dni premium account za free!!! Create an account today and wait for it to start! first 100 3dni premium account for free !!! Crie uma conta hoje e aguarde o início! primeira conta premium do 3dni de graça !!! http://shinobirevolution.eu/?subtopic=createaccount Minimap *Server Easy/Medium *Exp Stage (5-6dni Topka później Wary) *Legaliazacja Bota prócz full afk *Task System *Daily Quest *Attack Speed System *20 Frags RS *15min Skull *30sec PZ *Critical System *Masa Eventów SERVER SYSTEMS http://shinobirevolution.eu/?subtopic=system Market System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=market Guild System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=guildsystem Guild Shop System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=shopguild Status System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=statssystem Casino System (NIE P2W) http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=casinosystem Autoloot http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=autoloot Task System Dungeon System 10H Arena System 10H Tower System 10H PROXY SYSTEM (BRASIL) Nowy System rozwijania swojego Shinobi od teraz każda postać może być rozwijana w sposób jaki uważasz za słuszny , postacie na start są takie same w późniejszym etapie rozgrywki różnią się tylko specialne jutsu Crie uma conta hoje e aguarde o início! primeiras 100 contas premium 3dni accoNovo sistema para desenvolver seu Shinobi a partir de agora, cada personagem pode ser desenvolvido da maneira que você acha que é certo; os personagens a serem iniciados são os mesmos em um estágio posterior do jogo, apenas o jutsu especial difere unt de graça !!! Create an account today and wait for it to start! first 100 3dni premium accounts accoNew System for developing your Shinobi from now on each character can be developed in the way you think is right, the characters to start are the same at a later stage of the game, only the special jutsu differs unt for free !!! Pare przykładowych transformacji Na Serverze jest około 30 broni Distance,Glove,Sword Około 30 różnych armorów , legsów , bootsów ,headbandów które daja regeneracje przykładowe 5 setów które każdy daje inne atrybuty możesz swoja postać zrobić pod set DMG,ABSO,SKILL,CRIT,SPEED,REGEN,MIX itd. http://shinobirevolution.eu/?subtopic=items curta ou compartilhe e ganhe 3k pontos ou rolagem de profissão like or share and win 3k points or profession scroll lajkuj lub udostępnij i wygraj 3k points lub profession scroll https://www.facebook.com/shinobirevolution1/photos/a.740788256031638/2635309846579460/?type=3&theater Polub Fanpage jeśli interesuje Cie taki typ servera https://www.facebook.com/shinobirevolution1/ WAR SERVER [VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=FE8YWhLhfiQ[/VIDEO] ?
 3. [PL] Start 27.01.2019 / 18:00[BR] início do servidor 27.01.2019/15:00[PL]Witajcie dużo czasu mineło od ostatniej edycji servera w tym czasie zostało przebudowane ponad 50% servera w tym nowy otclient który jest bardziej stabilny , innowacyjny market system ,czasowe towerki, proxy brasil system , dodano ponad 50% mapy , dungeony , areny , daily chest , status system który zapowiada się obiecująco z racji że możesz rozwijać postać w dowolny sposób ułatwi to każdemu gre zdecydowanie , dodano nowe zbalansowane kasyno tak żeby gra nie była p2w tylko żeby każdy miał szanse na zdobycie full eq nawet nie wydając pieniędzy , dodaliśmy misje kolekcjonerskie za itemy tak żeby było co na serverze robić myślę ze teraz dłuższa gra na serverze ma sens , dodaliśmy też candybota i waypointsy tak żeby dużo osób miało wyrównane szanse niestety jest to tylko dodatek i full afk na tym nie jest możliwy zostały poprawiony loot , balans itemów , i wiele wiele innych rzeczy. niebawem dam link do prezentacji[KONKURS] Pierwsze 100 kont otrzyma 3dni premium acocunts jeśli polubisz i udostępnisz post na publiczny masz szanse wygrać 2000premium points , jeśli ktoś jest zainteresowany pomoca w reklamie servera proszę priv[BR]Bem-vindo muito tempo se passou desde a última edição do servidor neste momento foi reconstruída mais de 50% do servidor incluindo novo otclient que é mais estável, inovador sistema de mercado, time towers, proxy brasil system, adicionado mais de 50% do mapa, dungeons, arenas, daily chest, sistema de status que promete ser promissor porque você pode desenvolver o personagem de qualquer maneira facilitará para todos, adicionou um novo cassino balanceado para que o jogo não fosse p2w apenas que todos tivessem a chance de obter eq completo sem gastar dinheiro, nós adicionamos missões colecionáveis para itens de modo que há algo no servidor Eu acho que mais jogar no servidor faz sentido, também adicionamos candybota e waypointsy de modo que muitas pessoas tiveram uma chance de alinhamento, infelizmente, é apenas uma adição e pleno afk em que não é possível ter sido corrigido loot, itens de equilíbrio, e muitas outras coisas. Vou dar um link para a apresentação em breve[COMPETIÇÃO] As primeiras 100 contas receberão prêmios 3Dni premium se você gostar e compartilhar a postagem pública que você tem a chance de ganhar 2000 pontos de prêmio, se alguém estiver interessado em ajudar na publicidade do servidor por favor priv[ENG}Welcome a lot of time has passed since the last edition of the server at this time has been rebuilt over 50% of the server including new otclient which is more stable, innovative market system, time towers, proxy brasil system, added over 50% of the map, dungeons, arenas, daily chest, status system which promises to be promising because you can develop the character in any way will make it easier for everyone, added a new balanced casino so that the game was not p2w just that everyone had a chance to get full eq without spending money, we added collectibles missions for items so that there is something on the server I think that longer play on the server makes sense, we also added candybota and waypointsy so that a lot of people had a chance alignment unfortunately it is only an addition and full afk on it is not possible have been corrected loot, balance items, and many many other things. I will give a link to the presentation soon[CONTEST] The first 100 accounts will receive 3dni premium acocunts if you like and share the post public you have the chance to win 2000premium points, if anyone is interested in helping in advertising the server please priv Serwer wystartuje 17.06.2017 o 17:00(CEST/GMT+2) Strona http://shinobirevolution.eu Załóż konto już dziś i czekaj ja start! pierwsze 100 kont 3dni premium account za free!!! http://shinobirevolution.eu/?subtopic=createaccount Minimap *Server Easy/Medium *Exp Stage (5-6dni Topka później Wary) *Legaliazacja Bota prócz full afk *Task System *Daily Quest *Attack Speed System *Castle War *20 Frags RS *15min Skull *30sec PZ *Critical System *Masa Eventów Market System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=market Guild System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=guildsystem Guild Shop System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=shopguild Status System http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=statssystem Casino System (NIE P2W) http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=casinosystem Autoloot http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=autoloot Task System Dungeon System 10H Arena System 10H Tower System 10H PROXY SYSTEM (BRASIL) Daily Chest System Wiele Wiele innych... Nowy System rozwijania swojego Shinobi od teraz każda postać może być rozwijana w sposób jaki uważasz za słuszny , postacie na start są takie same w późniejszym etapie rozgrywki różnią się tylko specialne jutsu wiecej tutaj :http://shinobirevolution.eu/index.php?subtopic=jutsu Pare przykładowych transformacji Na Serverze jest około 30 broni Distance,Glove,Sword Około 30 różnych armorów , legsów , bootsów ,headbandów które daja regeneracje przykładowe 5 setów które każdy daje inne atrybuty możesz swoja postać zrobić pod set DMG,ABSO,SKILL,CRIT,SPEED,REGEN,MIX itd. http://shinobirevolution.eu/?subtopic=items na koniec chciałbym dodać że server jest inspirowany dość sporo http://www.wono-cj.net/ Wszystkie item są dostępne z MVP których jest na serverze około 35 i ich jest to 30min więc ingerencja w itemshop i kasyno jest zbędna jedynie daje przewagę 2dni zanim wbijesz 400lvl Server jest tworzony przez teoretycznie jedna osobe więc można uznać , że jest amatorski nie będę się tutaj rozpisywał jaki to unikalny i jedyny w swoim rodzaju server... bez pajacowania jest to typ servera Easy/Medium jeśli chodzi o EXP/DROP z nutką RPG ponieważ są Sagi, dungeony , areny , ciekawe questy i taski KONKURS https://www.facebook.com/shinobirevolution1/posts/1890467851063667?__xts__%5B0%5D=68.ARAh87KlInoIUcDeSyA-lHne6Fyc-O9fotvXmyAbONeRRTOV2nAAzQ8bMI4n4X-7MhLYK7Zw2ijEHwc__DN7mXA4RtGaN2Jc4xmLrPvMsU3isqiFq9l1eOV9pciGCDWJaJKYbc7KpUMR8KJWwr8LQfwimrxOetAAqUMXXjFlsoUYWLj2BtGdLQteypFa04uOBzdknksuBO01znPfpdNGpnj_sx6dgUE8O6fvsiLyugAm_gjSj9KY9UKqtgkkUU0T6yJ13hd42BcfOf7qk5JhhY9EdWPqfQwzCfylxccavJiI8Uyc7LRSrSAteYE2_hrwjXosB8JdpMqKmNmpWFS9aVT_dA&__tn__=-R Polub Fanpage jeśli interesuje Cie taki typ servera https://www.facebook.com/shinobirevolution1/ WAR SERVER [VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=FE8YWhLhfiQ[/VIDEO] ?
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...